WAT DRIJFT ONS?

Het zoeken naar betekenis en oriëntatie


*

Een Christelijke Antropologie

Wij zijn mensen die op verschillende manieren in aanraking zijn gekomen met de leer van Johannes Paulus. Want deze grote heilige, die aan het begin van de 21e eeuw is gestorven, heeft door middel van een theologie van het lichaam een nieuwe taal gevonden, gebaseerd op de seksualiteit, om Gods plan voor een werkelijk gelukkig leven begrijpelijk te maken. Wat wij hiervan geleerd hebben, heeft ons gesterkt in onze eigen roepingen. Het is voor ons een diepe inspiratie geworden bij de vormgeving van ons leven, en wij hebben de mogelijkheden voor de nieuwe evangelisatie herkend. Wij willen dit potentieel gebruiken om veel mensen te bereiken. Daartoe hebben wij het formaat van de FOR ME-weekends ontwikkeld om de bevrijdende boodschap van liefde in deze nieuwe en begrijpelijke taal aan de wereld te brengen.


+

Laten we samen bouwen aan een christelijk Europa!

De ondersteunende vereniging

De sponsor van het FOR ME initiatief is de TOBIAS Foundation gem. e. V.. De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks charitatieve doeleinden na in de zin van de afdeling “fiscaal bevoorrechte doeleinden” van het belastingwetboek. De naam van de vereniging “TOBIAS” is geïnspireerd op het boek Tobit uit het Oude Testament. Daar heeft de jonge Tobias aanvankelijk een nogal oppervlakkig geloof. Door de hand van de aartsengel Rafaël wordt hij echter diep ingeleid in een werkelijke relatie met God, zodat het geloof van zijn hoofd tot zijn hart kan doordringen. Alleen hierdoor kwam Tobias tot een volledig vertrouwen in God. Een vertrouwen dat uiteindelijk de volheid van een gelukkig leven voor hem opende in zijn huwelijk met Sarah.