Het FOR ME weekend

Wie ben ik?

Ik wil zin vinden in mijn leven en me oriënteren op echte waarden. Ik verlang naar erkenning, liefde en gezonde zelfrealisatie.

Gods plan beleven in alle facetten van het dagelijks leven

FOR ME doet jongeren beseffen dat vrijheid de basis is van alle geluk. Door hun seksualiteit te begrijpen, zijn ze in staat Gods plan voor hun eigen leven te ontdekken.


*

God’s boodschap in mijn leven

Wat staat u te wachten in de workshop

De FOR ME weekenden gebruiken een geheel nieuwe benadering om Gods boodschap voor ons leven te begrijpen. Deze benadering is gebaseerd op de prediking van de heilige Johannes Paulus. Er staat dat God de mens niet zomaar naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Van het allergrootste belang is dat God de mens opzettelijk als man en vrouw heeft geschapen, en even opzettelijk de seksuele begeerte in ons heeft gelegd die wij elke dag in ons lichaam voelen. Seksualiteit en seksueel verlangen zijn dus iets heel goeds en door God gewild.


<3

De weg van het hoofd naar het hart

Ik wil een hart dat brandt

De aanpak van de FOR ME weekends laat de mensen echter niet in deze verwondering over de waarheid van hun seksualiteit. Integendeel, via deze brug van seksualiteit wordt de toegang tot het Evangelie geopend. Dit opent voor de deelnemers in een geheel nieuwe dimensie de betekenis van hun leven en van de sacramenten van de Kerk. Dit opent de weg voor de boodschap van God van het hoofd naar het hart, om het te veranderen in een hart van brandende liefde.


Wat is de zin van mijn leven?

Ik wil het verinnerlijken

Wie Gods plan en dus de zin van het leven heeft verinnerlijkt, staat hier op aarde reeds een leven van blijvend geluk te wachten, ondanks alle mogelijke kwellingen en spelingen van het lot. Want dit is wat God werkelijk wil: dat wij reeds tijdens ons leven hier op aarde een diep geluk ervaren, dat ons zelfs door de donkerste uren van ons leven zal dragen. Het bevrijdt ons van een onderbewuste drukte van de voortdurende bevrediging van het nieuwe of de onderliggende angst om te verliezen wat we al hebben.


+

Hoe werkt een FOR ME weekend?

  • Vrijdag 17.45 tot zondag 16.15 incl. 2 overnachtingen

  • Kleine groepen van 6 tot maximaal 10 personen van vergelijkbare leeftijd

  • de weekends worden afzonderlijk voor man of vrouw aangeboden

  • in uw buurt

  • Deelname is gratis, het respectieve conferentiehuis brengt alleen verblijfskosten en maaltijden in rekening.

“Echte zelfbeschikking en vrijheid! Ik dacht altijd dat ik al mijn potentieel op dit gebied had gebruikt. Totdat ik werd geïntroduceerd in de theologie van het lichaam. Het heeft het antwoord gegeven op het grote waarom in mijn hart en mij een echte, blijvende volheid gegeven waarvan ik bijna niet had durven dromen. En gaandeweg heeft het de deur geopend naar antwoorden op de vele vragen over de katholieke kerk.”

Linda, arts

“Pas na het FOR ME weekend begon ik Gods opofferende liefde te begrijpen, en nu kan ik Zijn barmhartigheid in elk sacrament zien en ervaren. Het heeft ook de liefde tot mijn medemens naar een heel nieuw niveau getild.”

Jakob, student

“De Theologie van het Lichaam is voor mij van veel nut geweest om de betekenis van liefde volgens Gods will te begrijpen, en daarbij niet alleen het gevoel, maar ook het volledig geaccepteerd, gewaardeerd en geliefd worden als vrouw! Het heeft me getoond hoe wonderbaarlijk God ons als man en vrouw heeft geschapen en tot wat voor vervullend plan hij geliefden oproept!”

Clara, student

“Het FOR ME-weekend heeft me meer vertrouwen gegeven in de dingen die ik doe. Als ik zie dat Jezus het leven voor ons heeft vormgegeven als God die het menselijk lichaam aannam, dan inspireert mij dat om in relaties meer te geven dan ik neem.”

Danny, student
Ik beveel deze workshop ten zeerste aan! Omdat ik het beschouw als een van de grote impulsen voor de voorbereiding van mijn huwelijk. Het heeft me tot een dieper begrip gebracht van wat liefde betekent tussen man en vrouw.”
Robin, muzikant

FOR ME Herinnering

Hou me op de hoogte